Περιγραφή

Παρέχουμε:
Επισκευή & Αναβαθμίσεις Υπολογιστών (PC & Laptop)
Αφαίρεση Ιών
Εγκατάσταση Windows, Macintosh & Linux
Ανάκτηση Δεδομένων
Backup Αρχείων
Εγκατάσταση Ενσύρματου & Ασύρματου Δικτύου

Επικοινωνία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΚΟΒΕΛΗΣ
www.thepcdoctor.gr/
thepcdoctor.gr
The_PCDoctor
info@thepcdoctor.gr
Ζωγράφου , ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 24, 15771
6937458884, 2107717431