Περιγραφή

Η CERT1 είναι φορέας ανεξάρτητων υπηρεσιών Επιθεωρήσεων , τεχνικών ελέγχων & Πιστοποιήσεων μηχανημάτων ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.

Η συνολική λειτουργία του φορέα διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Ποιότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ISO 17020: "Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο", τους κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ και τις απαιτήσεις της ισχύουσας Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τεχνικών προτύπων.

Το επαγγελματικό προσωπικό μας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Γι΄αυτό καλέστε μας και γίνετε και εσείς ένας από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των ικανοποιημένων μας πελατών.

Επικοινωνία

CERT1 smpc
WWW.CERT1.GR
cert1gr@gmail.com
Βριλήσσια , ΓΡΑΜΜΟΥ 18, 15235
2168008041, 2168008043